Maik Patzelt

Ricercatore - Universität Erfurt


Maik Patzelt è ricercatore al Max-Weber-Kolleg (Universität Erfurt). Ha tenuto una relazione al convegno internazionale Storiografia. Ricerca storica e scrittura del passato.